Semen congelat

La congelació de dosis de semen ens permet el transport en plenes garanties a qualsevol part del món. Es treballa amb palletes de 0.5ml. i 500 milions d’espermatozous viables.

El semen es pre-avalua realitzant una congelació prèvia d’un ejaculat del semental, i es descongela posteriorment per avaluar-ne la viabilitat i motilitat espermàtica.