Grup Gepork renova la certificació ISO 9001:2015
ISO

El passat mes d’octubre, Grup Gepork va renovar la seva certificació ISO en la nova norma ISO 9001:2015, un estàndard de qualitat reconegut internacionalment i que garanteix la bona gestió de la qualitat en els processos, productes i serveis d’atenció al client.

La certificació a la nova norma és un pas important ja que presenta conceptes nous o renovats respecte a la norma anterior ISO 9001:2008. Alguns dels canvis són: l’aparició de l’avaluació de riscos i oportunitats per a l’empresa, que permet poder-los controlar i contribueix a la millora contínua; el fet que no hi hagi procediments documentats requerits, sinó que hi ha “informació documentada”; i també es dóna més importància a l’avaluació de l’acompliment per avaluar el rendiment i l’eficiència del Sistema de Gestió de Qualitat, entre d’altres aspectes.

Amb aquesta certificació, Grup Gepork fa un pas més per seguir sent referent en el sector de la veterinària i continua treballant per oferir la màxima qualitat en tots els seus processos i oferir un servei òptim cap als seus clients.

Més informació sobre Gepork