Gepork

El projecte empresarial de Gepork presenta algunes singularitats dins del sector veterinari que li confereixen una posició hegemònica en l’àmbit de la selecció genètica i la inseminació artificial. La cultura innovadora que impregna la nostra organització ens consolida com un actor de referència, especialment en l’orientació al client.

La visió de negoci de Gepork es recolza en la vocació de servei a les professions vinculades a la ramaderia.

El nostre marc de referència i el llenguatge comunicatiu ha volgut ser des de l’inici el que més ens aproxima al ramader, al veterinari, al gestor d’explotacions ramaderes i als experts genetistes de tot tipus de societats mercantils.

L’aportació de valor als nostres clients és la raó de ser de Gepork. La seva fidelitat és el motor de la nostra activitat, assolint nivells cada any més alts de satisfacció per part dels clients, que valoren l’eficàcia del nostre servei 24 hores i la qualitat de la cartera de productes, tant pel que fa a genètica (animals vius i dosis seminals) com a distribució de productes per a les explotacions ramaderes.

Visió - Gepork

Visió

“Ser una empresa amb vocació internacional, líder en solucions veterinàries integrals en l’àmbit nacional, referent pels nostres clients en traçabilitat, innovació i coneixement, per tal de crear valor econòmic i social de forma sostinguda”.

Missió - Gepork

Missió

“Som veterinaris. Referents en genètica porcina. La nostra missió com a empresa líder en distribució és proveir als nostres clients dels millors productes i de les solucions de més valor. Ens recolzem en la nostra cultura de la innovació contínua i de la nostra responsabilitat social, buscant la major rendibilitat empresarial”.

Valors - Gepork

Valors

La voluntat de servei al client, basada en un tracte acurat i personalitzat, procurant assolir el grau de satisfacció i l’increment de valor desitjat pel nostre client.

La consciència d’equip, fomentant el sentiment de pertinença de les persones que treballen a l’empresa a través d’una bona comunicació interna i del desplegament de les seves competències individuals.

L’actitud positiva davant del canvi, amb la perseverança i l’esperit emprenedor necessaris per a la consecució dels objectius de l’organització. Afrontar amb il·lusió i entusiasme els reptes de la competitivitat.

La creativitat i la innovació com a font de desenvolupament de la cultura de la qualitat, en un entorn en què la planificació estratègica, la flexibilitat i la rendibilitat siguin les principals coordenades per dur a terme el nostre model d’excel·lència empresarial.

La integritat, la coherència i el comportament ètic, especialment cap a les persones, el medi ambient i la societat, d’acord amb la pròpia estratègia de responsabilitat corporativa i els principis que estableix el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

L’aprenentatge continu, la valoració de l’experiència i la gestió del coneixement.