Inseminació artificial

Coneixement i resultats

La inseminació artificial és introduïda a Espanya el 1979 per Gepork, l’empresa genètica pionera del sector. Gepork disposa de sementals i dosis de semen de la millor qualitat, alhora, treballa amb les races més sol·licitades: Pietrain, Landrace, LargeWhite i Duroc.

Tot el personal de Gepork posa el seu coneixement i talent al servei dels objectius de les persones clientes, acompanyant-les i assessorant-les Durant el procés de selecció genètica i del semental, les persones clientes poden escollir quins indicadors vol focalitzar:

⦁ Creixement
⦁ % Magre
⦁ Blup
⦁ Índex de Conversió
⦁ Qualitat de carn

 

INNOVACIÓ PER MILLORAR ELS SERVEIS I PRODUCTES

Algunes eines que es posen a disposició de les persones clientes són:

⦁ App web amb el catàleg de sementals. Es pot consultar tota la informació de cada animal: identificació, pedigrís, fotografia i vídeo.
⦁ App web responsive. Des de qualsevol dispositiu es poden fer les comandes de semen.

La innovadora tecnològia que es fa servir permet adaptar la durabilitat de les dosis a les necessitats de les persones clientes i garantir la qualitat en el servei internacional.

El Grup Gepork disposa d’un Centre Tecnològic i de granges de producció porcina, que segueixen estrictes mesures de bioseguretat. Els recursos propis i la col·laboració constant amb centres independents, com IRTA i UAB, permeten realitzar un gran treball en Recerca i Innovació. Un exemple de la feina realitzada són els testatges, que actualment permeten conèixer com 200 verros transmeten el seu valor genètic a la descendència.

SEMEN

Gepork disposa de dosis seminals de diferents races, d’aquesta manera s’adapta a les necessitats de les persones clientes. Durant tot el procés, des de l’extracció fins a l’entrega, es treballa amb els protocols de bioseguretat més estrictes.

Pietrain

Bon índex de creixement, màxima conformació i canals molt magres.

DUXPI

Alt contingut en grases saturades. Òptim per la producció de Bacon.

Duroc Marble

Elevat índex de grassa infiltrada, ideal per a la producció de pernils d’alta qualitat.

Maxgro

Màxim rendiment % magre, excel·lent consum de pinso i alt creixement diari.

Duroc Creixement

Garrins de màxima viabilitat, alt % rendiment en canal, robust, fort i resistent

Large White

Excel·lent conformació, hiperprolífiques, creixement òptim i cames i òssos forts.

Híbrid

Línies creuades de LD i LW amb un alt creixement i instint maternal excel·lent.

Duroc Maxgro

Alt creixement de magre, canals d’alt rendiment, molt resistent i garrins de màxima viabilitat.

Landrace

Exemplars d’una conformació excelent, creixement òptim i hiperprolífiques.

ENVASOS

El Centre d’Inseminació Artificial de Gepork disposa de 2 tipus d’envasat per les dosis: tub i blíster. Ambdós preparats per a realitzar una inseminació. Tenen un volum de 90 ml i una concentració total de 3.000 x 10e6 espermatozoides. Les especificacions de qualitat seminal (motilitat i formes anormals totals) són específiques per al tipus d’inseminació a la qual es destinen.

Gepork també posa a disposició dosis postcervicals, preparades per realitzar una sola inseminació amb un volum de 45 ml i una concentració total de 1.500 x 10e6 espermatozoides viables.

CONSERVACIÓ

S’utilitzen dos tipus de diluents específics per garantir la màxima qualitat del producte, de mitjana i de llarga durada. El primer conserva en òptimes condicions els espermatozoides durant 3 dies. El de llarga durada conserva les dosis fins a 7 dies. Gepork envia les dosis seminals a una temperatura d’entre 17ºC i 19ºC per garantir l’òptima conservació i la màxima qualitat.

CONGELACIÓ

La congelació de les dosis de semen permet transportar-les a qualsevol part del món i continuar garantint els estàndards de qualitat més elevats. Es treballa amb palletes de 0.5ml i 500 milions d’espermatozoides viables. Es fa una preavaluació del semen realitzant una congelació prèvia i es descongela posteriorment per fer-ne un peritatge de la viabilitat i motilitat espermàtica.

Al juliol de 2021 vam rebre el segell ANPSTAND pel CIA Can Virosta i el laboratori central de Grup Gepork. Aquest segell garanteix que l’elaboració i comercialització de les dosis de semen compleix amb tots els estàndards de qualitat i normativa vigent.

Codi Swift (obligatori)