Inseminació artificial

Coneixement i resultats

Gepork va introduir la inseminació artificial a Espanya el 1979, i es va convertir així en l’empresa de genètica pionera en el sector. Des dels inicis, Gepork disposa de sementals i dosis de semen de la millor qualitat i treballa amb les principals races sol.licitades pels clients: Pietrain, Landrace, LargeWhite i Duroc.

Gepork posa el seu treball i coneixement al servei dels objectius del client. D’aquesta manera, en el procés de selecció de la genètica i del semental, cada client pot decidir quin és el seu focus:

  • Creixement
  • % Magre
  • Blup
  • Índex de Conversió
  • Qualitat de carn

Un cop definit l’objectiu, Gepork ofereix una preselecció d’animals per ajudar al client a fer la selecció final. Les eines que Gepork posa a la disposició dels clients per a la selecció i confirmació de comandes són:

  • App web on hi ha el catàleg de sementals a través del qual es pot consultar la informació completa de cada animal: identificació, pedigree, fotografía, vídeo.
  • App web responsive a través de la qual es poden fer les comandes de semen directament des de qualsevol dispositiu.

Es demostra així l’aposta de Gepork per a les noves tecnologies. A part, es compta amb la més innovadora maquinaria d’envasat del mercat, que adapta la durabilitat de les dosis als requeriments del client i aplica les darreres tècniques de congelació per garantir la qualitat en el servei internacional.

El Grup també compta amb granges de producció porcina, que segueixen estrictes mesures de bioseguretat, i amb un Centre Tecnològic propi. Aquests recursos, junt amb la col·laboració constant amb centres independents com IRTA i UAB, permeten realizar un gran treball en Recerca i Innovació. La part més visible d’aquest treball són els testatges que actualment permeten conèixer com 200 verros transmeten el seu valor genètic a la descendència.

Semen

Gepork ofereix dosis seminals de diverses races per tal que cada client pugui satisfer les necessitats de les seves explotacions. Des de l’extracció i fins a l’elaboració de les dosis treballem amb els protocols més estrictes de bioseguretat.

Pietrain

Bon índex de creixement, màxima conformació i canals molt magres.

DUXPI

Alt contingut en grases saturades. Òptim per la producció de Bacon.

Duroc Marble

Elevat índex de grassa infiltrada, ideal per a la producció de pernils d’alta qualitat.

Maxgro

Màxim rendiment % magre, excel·lent consum de pinso i alt creixement diari.

Duroc Creixement

Garrins de màxima viabilitat, alt % rendiment en canal, robust, fort i resistent

Large White

Excel·lent conformació, hiperprolífiques, creixement òptim i cames i òssos forts.

Híbrid

Línies creuades de LD i LW amb un alt creixement i instint maternal excel·lent.

Duroc Maxgro

Alt creixement de magre, canals d’alt rendiment, molt resistent i garrins de màxima viabilitat.

Landrace

Exemplars d’una conformació excelent, creixement òptim i hiperprolífiques.

ENVASOS

El Centre d’Inseminació Artificial de Gepork disposa de 2 tipus d’envasat de dosis seminals: tub i blíster. Aquests estan preparats per a realitzar una inseminació. Tenen un volum de 90 ml. i una concentració total de 3.000 x 10e6 espermatozoides. En aquestes dosis, les especificacions de qualitat seminal (motilitat i formes anormals totals) són específiques per al tipus d’inseminació a la qual es destinen. Gepork també posa a la seva disposició dosi post-cervicals, preparades per realitzar una sola inseminació amb un volum de 45 ml i una concentració total de 1.500 x 10e6 espermatozoides viables per dosi.

CONSERVACIÓ

En funció de les característiques de les dosis i de la durada necessària de conservació, s’utilitzen dos tipus de diluents específics per garantir la màxima qualitat del producte, de mitjana i de llarga durada. El primer està preparat per conservar en òptimes condicions els espermatozoides durant 3 dies. El de llarga durada conserva les dosis fins a 7 dies amb la màxima garantia de qualitat. A més, Gepork li envia les dosis seminals a una temperatura d’entre 17 ° C i 19 ° C per garantir l’òptima conservació i la màxima qualitat.

CONGELACIÓ

La congelació de dosis de semen ens permet el transport en plenes garanties a qualsevol part del món. Es treballa amb palletes de 0.5ml. i 500 milions d’espermatozoides viables. El semen es pre-avalua realitzant una congelació prèvia d’un ejaculat del semental i es descongela posteriorment per avaluar la viabilitat i motilitat espermàtica.

Maxipig

Seguint amb el compromís d’innovació, Gepork llança, juntament amb IUL,
la nova maXipig per tal d’incrementar la fertilitat en granja.