Grup Gepork col·laborador de la Fundació Impulsa

Des del passat mes d’abril Grup Gepork col·labora amb la Fundació Impulsa. Aquesta fundació, fundada per un grup de joves empresaris de la comarca d’Osona, pretén proporcionar una formació tècnica de qualitat a estudiants que no tenen els recursos necessaris o que no poden gastar-se diners en la seva educació. La integració es realitza mitjançant programes enfocats. En un inici i com a gruix del projecte a curt termini, es presenta el Programa Ajuda Formació Professional, a mig termini el Programa Pràctica i a llarg termini es presenta el Programa Prensa Empresa.

Programa ajuda Formació Professional

Consisteix en una ajuda econòmica que inclou el pagament de la matrícula pels dos anys d’estudi, un ordinador i el seguiment per part de la Fundació, mitjançant un mentor, al llarg dels 2 anys d’estudi per validar el seu bon comportament i evolució.

Programa Practica

Consisteix en crear una borsa de treball per aquests alumnes a través de les empreses que participen en el projecte. L’objectiu és integrar l’estudiant al món laboral.

Programa Pensa empresa

Per aquells alumnes que tinguin una sensibilitat per l’empresa, ja siguin becats en el Programa Ajuda Formació Professional o bé localitzats en diferents activitats de la Fundació. S’ofereix un seguiment i formació enfocada a augmentar les possibilitats d’èxit del projecte.

Aquesta acció s’emmarca dins el projecte iniciat per Grup Gepork reforçant la seva Responsabilitat Social Corporativa.

Més informació:

Web

PDF

Codi Swift (obligatori)