Grup Gepork al grup operatiu supra-autonòmic ANPSTAND

L’Asociación Nacional de Porcino Selecto (ANPS) lidera un grup operatiu de caràcter supra-autonòmic amb l’objectiu de desenvolupar un projecte innovador amb l’objectiu d’establir un estàndard de qualitat per a centres d’inseminació artificial porcina. Aquest grup operatiu és un dels beneficiats per les subvencions per a la creació de grups supra-autonòmics, segons la proposta de resolució provisional de concessió publicada el passat 18 de juliol.

El Grup Operatiu ANPSTAND està integrat per un consorci d’organismes i empreses que representa fidelment la pluralitat d’entitats que operen en el segment de reproducció porcina a Espanya: el consorci integra una associació d’àmbit nacional del ramader de raça pura (ANPS), tres empreses (TOPIGS NORSVIN, GRUP GEPORK i SEMEN CARDONA), una Cooperativa (COBADU) i una Agrupació Ramadera (CIAP Cinca Villas).

També formen part d’aquest grup 2 centres públics d’investigació (INIA i Universitat de Múrcia), així com diverses empreses líders en material d’inseminació (MAGAPOR, HUMECO, MINITUBE, KUBUS), l’Associació Nacional de Productors de Granja Porcina (ANPROGAPOR) i l’agent de lnnovació ESMEDAGRO.

Els associats a l’ANPS, altres professionals del sector i les Administracions Públiques estan reclamant la unificació de protocols, tècniques de valoració i valors mínims de qualitat sota un estàndard comunitari de qualitat seminal porcina, equivalent als desenvolupats en altres països, com el Regne Unit i Alemanya, una eina útil per a la millora de l’eficiència i la competitivitat dels CIA. El desenvolupament d’aquest estàndard requereix un treball previ a conèixer la situació actual dels Centres i establir els mínims requisits que s’han de complir per garantir la qualitat, per a això s’han d’identificar les tècniques d’anàlisi seminal, elaborar documents de treball, establir un sistema de control i definir la gestió i finançament de l’estàndard i la seva certificació. A més, al ser un dels grans reptes de la producció porcina, s’ha pres la decisió d’incloure com a objectiu la reducció de l’ús d’antibiòtics en l’elaboració de dosis seminals i la seva integració en l’estàndard de qualitat.

Per a la creació d’aquest Grup Operatiu, s’ha concedit una ajuda de 38.985,63€ i està cofinançada pel Fons Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) (80%) i MAPA (20%).

Codi Swift (obligatori)