Fundació Impulsa: Un lustre impulsant persones

*Imatge: Adrià Costa

Entrevistem a la Fundació Impulsa per conèixer com ajuden a estudiants amb pocs recursos

La Fundació Impulsa, arrelada a Osona, acompanya i ajuda a estudiants que finalitzen la secundària a continuar la seva formació. El 95% de l’alumnat que bequen acaben els estudis, el 62% continua estudiant un grau superior i el 71% aconsegueix feina després de finalitzar la beca. La Fundació Impulsa, patrocinada pel Grup Gepork, aporta valor social i permet  a moltes persones formar-se professionalment. Parlem amb la Fundació Impulsa per saber de primera mà com realitzen la seva tasca.

Com definiríeu l’activitat de la Fundació Impulsa?

El nom Impulsa defineix els objectius de la Fundació: donar impuls a persones amb talent i ganes d’aprendre, però amb dificultats socioeconòmiques, per seguir els seus estudis. Així mateix, donar impuls a la Formació professional, ja que garanteix trobar un lloc de treball estable i ben qualificat.

Com es fa l’acompanyament a l’alumnat?

Primerament, a cada estudiant se l’emparella amb una persona que assumirà la seva mentoria durant tota la seva formació. La segona línia d’actuació, són les quatre sessions grupals on l’alumnat participa al llarg del curs. Les sessions grupals són amb la resta de persones becades per La Fundació, i és l’espai on s’aprèn competències transversals a través de dinàmiques orientades al treball en valors, l’educació emocional i el creixement personal. Per últim, la tercera línia és l’equip psicològic amb què compta la Fundació Impulsa, són qui vetllen pels alumnes i el seu benestar en tot el procés d’acompanyament, així com vetllen per les relacions que s’estableixen amb la mentoria.

Com funciona la mentoria?

Qui assumeix una mentoria és una persona voluntària que, en sessions periòdiques, acompanya i fa reflexionar a l’alumne durant el seu procés d’aprenentatge. És una persona amb capacitat d’atenció, analítica, comprensiva i estimulant que intenta transmetre aquestes característiques a l’alumnat i es preocupa per la seva evolució acadèmica. Tanma­teix, també ha de deixar que l’alumnat aprengui del seu propi error, ha de suggerir i convidar a pensar: no dirigir o dir què ha de fer.

Quines eines proporcioneu a l’alumnat per accedir als cicles de Formació Professional?

La beca “Ajuda a la Formació Professional” consisteix en ajuda econòmica per poder realitzar els estudis, un ordinador portàtil, l’accés al programa de mentoria, sessions de treball de competències transversals i l’accés a una borsa exclusiva d’ofertes de feina. La beca implica el compromís moral de retornar l’ajuda de la Fundació, si és possible, per tal que altres estudiants en la mateixa situació puguin rebre el mateix suport.

Quins criteris es fan servir per seleccionar les persones que es becaran?

S’han de passar tres filtres. Primer, cada centre d’educació secundària fan una proposta de 3 estudiants que consideren mereixedors d’aquesta beca. Després, el Consell Comarcal realitzà una segona tria. Finalment, és la mateixa Fundació qui decideix quines persones, de les restants, accedeixen a la beca. Es valora la situació econòmica i criteris més subjectius com el grau de motivació o el risc d’abandonament.

Codi Swift (obligatori)