Automatització de les extraccions

Aquest 2019, al centre d’inseminació artificial de Can Virosta, amb capacitat per 140 animals, s’han instal·lat 3 estacions dobles de recollida automatitzada dels ejaculats seminals.

L’automatització de les extraccions és una aposta per fomentar la seguretat de l’operari amb la millora d’aquestes condicions laborals. A més, la iniciativa permet incrementar la productivitat i eficàcia del servei.

Amb la col·lecta automatitzada, el que fem és que un mateix operari treballi amb dues sales d’extracció a la vegada, separades per una fossa. El sistema treballa amb unes vagines artificials que es controlen a través d’un sistema d’aire comprimit que controla en tot moment la pressió que s’exerceix sobre el penis de l’animal.

Després d’un període d’adaptació tant per part dels tècnics com dels animals, el sistema ja treballa a ple rendiment.

Gepork ha fet una aposta i una inversió importants en aquest sistema, que mica en mica, espera anar-se implementant a la resta de centres.

Codi Swift (obligatori)