L’aval de la qualitat

La vocació de Gepork per oferir una garantia de qualitat i bon servei, constitueix un valor implícit a l’empresa. Amb la implantació l’any 2003 de la Norma ISO (actualment vigent la Norma ISO 9001), es garanteix un estàndard per assegurar la qualitat, la seguretat i l’eficiència dels productes i serveis.

Amb la finalitat d’oferir una millora continuada, l’empresa va un pas més enllà i aposta per oferir una garantia de qualitat superior. Des de l’octubre de 2019, totes les dosis que comercialitza Grup Gepork s’analitzen amb la tècnica de PCR enfront al virus de PRRS, amb l’objectiu de garantir que totes les dosis que arriben als nostres clients tenen un resultat negatiu.

L’aposta pel grau de tecnificació del nostre laboratori de diagnosis, ens converteix en un referent, englobant tota la producció en un únic espai: per una banda el laboratori de diagnòstic clínic, i en paral·lel el laboratori d’anàlisis i elaboració de les dosis seminals. D’aquesta manera garantim d’una forma ràpida, veraç i transparent tota la tasca en matèria de Bioseguretat que s’inicia als nostres Centres de Reproductors i es perllonga en l’elaboració i distribució del producte, fins arribar al client final.

L’ús d’aquesta eina de diagnosis de biologia molecular marca la voluntat de seguir innovant, amb la finalitat de continuar oferint la màxima garantia, seguretat i traçabilitat en matèria d’Inseminació Artificial.

Codi Swift (obligatori)