Indicadors de qualitat de les paridores

A qualsevol granja de reproductores, el disseny de les maternitats és un tema essencial per a l’èxit econòmic i productiu.

El disseny i l’execució del sistema de l’allotjament per a truges mares és de vital importància, ja que és on neixen els garrins.

Hi ha alguns indicadors que ens ajuden a l’hora de verificar que el sistema de paridores d’una granja és efectiu:

  • Facilitat d’ús per part de personal
  • Ús de confinament
  • Espai per a truges i garrins
  • Subministrament de pinso, aigua, material de nidación
  • Higiene de la plaça
  • Lesions a truges i garrins
  • Seguretat i condicions de treball del personal

A Gepork vetllem per la qualitat de tots els nostres sistemes. La innovació tecnològica és un factor clau per seguir potenciant el bon desenvolupament del sector.

Disposem d’un Centre Tecnològic i de granges de producció pròpies, que segueixen les estrictes mesures de bioseguretat vigents. Els recursos propis i la col·laboració amb centres independents, com IRTA i UAB, permeten realitzar un gran treball en Recerca i Innovació. Un exemple és el dels testatges, que permeten conèixer com els verros transmeten el valor genètic a la seva descendència.

Codi Swift (obligatori)