ANPSTAND permetrà unificar criteris de qualitat en inseminació artificial

El Grup Operatiu ANPSTAND, del que Gepork forma part, treballa en un estàndard de qualitat seminal per als Centres d’Inseminació (CIA) de porcí d’Espanya, que permeti unificar els procediments i criteris en inseminació artificial porcina i especificar les característiques mínimes que han de complir les dosis elaborades.

El 47% dels centres d’inseminació compten amb segells de qualitat propis per garantir els procediments d’inseminació, segons ha explicat Raúl Sánchez, investigador de l’INIA, en la jornada de divulgació del segon període de GO ANPSTAD, celebrada el 13 de novembre de 2020. L’objectiu, és crear una única certificació comuna que garanteixi una sèrie de requisits mínims en les instal·lacions; el maneig dels animals, o matèries com la bioseguretat, el benestar animal, la sanitat i higiene o el medi ambient.

La unificació de criteris, en la qual treballen criadors de porcí selecte, centres d’inseminació i investigadors, impactarà, ha detallat Sánchez, al 75% de les dosis de semen de porcí produïdes a tot el país i el 63% dels centres de inseminació artificial reconeguts pel Ministeri d’Agricultura. Esperant després de la seva posada en marxa, que aquests percentatges vagin incrementant-se a mesura que altres centres s’adhereixin a l’estàndard.

Espanya, referent internacional

El desenvolupament tecnològic i la investigació en la inseminació artificial de porcí “ha estat un factor determinant per a crear material o metodologies pioneres, que han fet d’Espanya un referent internacional en la matèria”. En aquest sentit, els CIA estan treballant en línies de recerca com: la crioconservació del semen, cariotipat dels animals o en noves tècniques de valoració de la qualitat seminal.

Només a l’any 2019 es van vendre 9.680.000 de dosis d’inseminació, segons les dades recollides en l’enquesta que el GO ANPSTAND ha realitzat entre els centres socis de ANPS.

La inseminació artificial comporta nombrosos avantatges com un intens control sanitari, una ràpida difusió de el progrés genètic, l’optimització de l’ús reproductiu i una disminució dels costos econòmics de les granges. Els beneficis comencen en els centres d’inseminació i granges, que incrementen la seva competitivitat, i repercuteix en el desenvolupament econòmic de les zones rurals en què s’assenten i, per tant, a el conjunt de la societat.

ANPSTAND

És un Grup Operatiu liderat per l’Associació Nacional de Porcí Selecte (ANPS), la qual està integrada per ramaders i empreses que es dediquen a la selecció i millora del bestiar porcí de races pures i hibridació. El seu objectiu és definir i implementar un estàndard de qualitat seminal per als centres d’inseminació de porcí a Espanya, i contempla estudis, assajos, protocols i manuals d’actuació que permetran seguir liderant la producció porcina espanyola a nivell mundial.

ANPSTAND constitueix un clar compromís de el sector, que voluntàriament decideix perfeccionar i estandarditzar els processos d’inseminació artificial.

 

Per a l’execució d’aquest projecte innovador del G.O. ANPSTAND s’ha concedit a un ajut de 575.833,91 € cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEDER) 80% i MAPA 20%.

Codi Swift (obligatori)