El sector porcí, paper clau en la recuperació econòmica nacional

El porcí de capa blanca “ha estat a l’altura de les circumstàncies provocades per la COVID-19 i ha evidenciat que es tracta d’un sector econòmic clau que tindrà un paper determinant en el procés de recuperació i transformació de l’economia espanyola”.

Així ho va destacar Alberto Herranz, director de la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca (INTEPORC), durant la seva intervenció al webinar Reptes actuals de la producció porcina mundial, organitzat per la Universitat de Lleida.

Per Herranz, la fortalesa del sector porcí espanyol radica en la seva “potent i estructura productiva més de 86.000 granges, 2.630 indústries, 550 empreses i cooperatives; en la seva alta capacitat de generació i manteniment d’ocupació estable, més de 427.200 treballadors representant el 12,5% de tota l’ocupació directe agroalimentari d’Espanya; i en la seva important contribució a les arques públiques amb més de 2.100 milions d’euros anuals”.

Així mateix, ha afegit, “es tracta d’un sector clau en la lluita contra la despoblació, un 43% de les granges i un 45% de les indústries de porcí estan ubicades en el medi rural, on compta amb una alta experiència i especialització en la generació d’activitat i ocupació i on està altament capacitat per generar nova activitat econòmica i empresarial i nova ocupació”.

D’altra banda, “és un sector en què les dones tenen una cabuda imprescindible, representen el 42% de l’ocupació, el que contribueix a reduir la bretxa de gènere”, ha explicat.

Per al director de Interporc el porcí de capa blanca és un “sector essencial, que encara que treballa cada dia sota un model de producció únic al món, també s’esforça per seguir avançant en les matèries en què és un referent: la seguretat alimentària , el benestar animal i la sostenibilitat.

En el pla mediambiental, ha exposat que el compromís del sector porcí “és ferma i ho demostra el fet que any rere any es redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de l’activitat porcina”.

Així mateix, no menys important és el “benestar animal en el qual amb el segell ‘Compromís Benestar Certificat’ hem fet un pas més amb la imposició dels requisits més exigents del món en aquesta matèria”.

Codi Swift (obligatori)