Selecció de l’alimentació de truges no reproductores per a la millora del perfil lipídic dels embotits curats d’alta qualitat
Escuament en porcs - Gepork

S’ha obtingut un ajut de Grups Operatius del DARP 2017 per al projecte “SELECCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ DE TRUGES NO REPRODUCTORES PER A LA MILLORA DEL PERFIL LIPÍDIC DELS EMBOTITS CURATS D’ALTA QUALITAT”.

El dia 6 de juny de 2018 es va publicar la resolució d’ajuts del DARP a la cooperació per a la innovació, per a la realització de projectes pilot innovadors per part de Grups Operatius (convocatòria 2017).

A continuació us fem un breu resum del projecte que ha obtingut l’ajut:

■ Descripció del projecte:

L’objectiu general del projecte és millorar el perfil lipídic dels embotits a través de la modificació de l’alimentació de l’animal amb la finalitat de millorar l’estat nutricional dels consumidors, i en definitiva, la seva qualitat de vida i benestar.

Per la consecució dels objectius plantejats en el projecte serà necessari desenvolupar els següents objectius tecnològics específics, que donaran lloc a les principals línies de treball del projecte.

  • Estudi amb lots control i lots prova de truges no reproductores (llavores) amb pastura semiextensiva.
  • Estudiar els efectes de la modificació en l’alimentació de l’animal a nivell del perfil lipídic de la carn.
  • Valorar la viabilitat d’utilitzar carn de porc amb un millor perfil lipídic com a matèria primera dels embotits en estudi.
  • Avaluar les propietats nutricionals i sensorials dels embotits.
  • Determinar el perfil de textura i color dels embotits.
  • Avaluar la variació dels impactes ambientals atribuïts a la variació de l’alimentació dels animals i identificar els punts crítics de la cadena de valor per a poder optimitzar el consum de recursos i energia.
  • Valorar l’impacte de la incorporació d’un distintiu de sostenibilitat a nivell d’etiquetatge dels productes com a eina important de màrqueting i difusió: “Obtenció d’embotits amb un perfil nutricional d’alta qualitat i ambientalment responsables”.

 

■ Participants:

Beneficiaris:  Grup Gepork SA (líder), Splendid Foods SAU

Equip tècnic i investigador: UVIC

Coordinador: INNOVACC

■ Finançament:

Pressupost d’execució

Sol·licitat: 93.383,00 €

Concedit: 93.382,68 €

Ajut

Sol·licitat: 66.954,00 €

Concedit: 66.953,62 €

 

Consultar fitxa de difusió de projecte

 

El projecte s’ha executat fins al mes de setembre de 2020.

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

Amb el suport de:

 

Codi Swift (obligatori)