La importància del One Health en porcí

En l’actualitat no es disposa de vacunes eficaces per a totes les malalties bacterianes i fins i tot, per a aquelles en què hi ha vacunes disponibles, pot ser necessari utilitzar antimicrobians per al tractament dels animals.

Per tant, aquests fàrmacs són una eina fonamental per als clínics porcins i preservar la seva eficàcia és fonamental per tenir cura adequadament als animals.

No obstant això, els antimicrobians poden no ser eficaços perquè els bacteris compten amb una sèrie de mecanismes de resistència enfront d’ells.

A causa de la complexitat del problema, el seu impacte va més enllà de les seves greus conseqüències per a la salut humana i la sanitat animal, convertint-se en un problema de salut pública.

En aquest sentit, el concepte d'”Una Sola Salut” –ONE HEALTH cobra molta rellevància perquè els gens de resistència, davant els antimicrobians, poden “compartir” entre les persones, els animals i el medi ambient.

Tota acció que s’adopti per disminuir la generació i disseminació de resistències antimicrobianes en un àmbit humà o animal tindrà un efecte positiu per a tothom.

Per aquesta raó, l’Agència Espanyola del Medicament ha fet una campanya divulgativa molt intensa, a través dels col·legis veterinaris, per explicar l’impacte de les resistències antimicrobianes a nivell local, nacional i mundial, així com la seva relació amb el concepte ONE HEALTH”.

Els medicaments veterinaris antimicrobians només han d’estar disponibles sota prescripció veterinària, ja que aquests professionals tenen un paper essencial per garantir un ús prudent d’aquests fàrmacs i, per tant, han de prescriure els medicaments antimicrobians basant-se en els seus coneixements epidemiològics i clínics, i la seva comprensió dels factors de risc per a l’animal o grup d’animals.

Un altre punt important que es planteja en el concepte d'”Una Sola Salut” i l’ús d’antimicrobians, no és només la utilització d’aquestes molècules des d’un punt de vista quantitatiu, sinó que també s’està considerant com prioritzar o categoritzar les famílies d’antimicrobians que s’utilitzen en producció animal des d’un punt de vista qualitatiu.

L’ús no prudent, inclòs l’ús innecessari i els llargs períodes de tractament innecessaris, s’ha d’evitar i el tractament grupal s’ha de limitar a situacions en què no sigui possible un tractament individual.

De fet, les línies de treball són exactament iguals per a medicina humana i veterinària.

En aquest context nacional i europeu, tots els implicats en la producció de porcs ens hem de plantejar què podem fer per intentar optimitzar l’ús d’antimicrobians en aquesta espècie i orientar el nostre treball cap al concepte d'”Una Sola Salut”.

En resum, un ús prudent dels antimicrobians és una obligació veterinària ineludible i comporta una optimització en la selecció de les famílies antimicrobianes, amb una orientació d'”Una Sola Salut”, per disminuir la probabilitat de generar resistències.

Des de Gepork, estem compromesos en treballar a favor de la lluita enfront de les zoonosis, per així poder afrontar els reptes sanitaris a nivell global i prevenir o limitar futures pandèmies.

Codi Swift (obligatori)