Protegiu la vostra explotació ramadera contra les plagues de mosques

En una granja o explotació de mosques, que són portadores de patògens, poden generar infeccions o transmetre malalties importants, tant a animals com a humans (Miasis, Mastitis en boví de llet, Salmonelosi, Shigelosis, Colienteritis, Campylobacteriosis, Aujeszky, entre altres, així com entre múltiples paràsits).

Evitar la presència de plagues i impedir el contacte dels animals amb insectes aliens a l’explotació és una de les recomanacions bàsiques per reduir el risc de contagi de malalties en les granges i les pèrdues econòmiques que això suposa. Noves estratègies, com la lluita biològica, s’obren camí per combatre l’existència de mosques en les explotacions ramaderes.

És important tenir en compte que les mosques s’alimenten principalment de matèria orgànica en estat de descomposició (fems, ferides obertes, úlceres, saliva, cadàvers o qualsevol matèria orgànica en estat de putrefacció). A més, amb les seves potes poden contaminar aliments i aigua; penso, sales, boxes.

Per tot això, a més de recomanar un protocol complet de neteja i desinfecció i una bona gestió dels femers, des de Gepork disposem d’un protocol específic per a mosques amb productes particulars per arribar a combatre aquesta plaga.

A més de tenir en compte la localització dels hàbitats de les mosques, com poden ser excrements, penso, sota tanques, reixes i racons de carretons de transport, zones de vessament adjacents, zones humides, prop d’animals morts o en deixalles abocaments al voltant de les naus, també hem de tenir en compte les mesures de control i maneig de cada situació.

A continuació, us donem alguns consells:

LLITS / FEM

1. Netejar amb regularitat i freqüència les naus, sota menjadores, abeuradors, etc.
2. Tenir el nombre d’animals adequat a les dimensions de les naus
3. Eliminar amb freqüència el contingut de les fosses sèptiques si n’hi ha i mantenir aquestes ben cobertes d’aigua neta
4. Mantenir nets les vores i marges de les piles de fem
5. Mantenir els estanys lliures de deixalles i sòlids flotants
6. No sobrecarregar els estanys o les zones d’emmagatzematge de fems
7. Dessecar els tolls

PINSO / AIGUA

1. Retirar freqüentment el pinso abocat en zones concretes
2- Posar sòl de ciment al voltant de menjadores i abeuradors
3. Evitar que els abeuradors tinguin fuites d’aigua
4. Cobrir i segellar les vores de les sitges

ALTRES

1. Proporcionar ventilació i flux d’aire suficient perquè s’assequin les escombraries. La humitat afavoreix la cria de mosques.
2. Rascar i anivellar les naus amb freqüència perquè desguassin bé
3. Disposar de canals de desguàs de ciment i conques ben assentades
4. Segar la vegetació adjacent al voltant de naus / pastures
5. Protegir amb pantalles mosquiteres les naus
6. Retirar immediatament els animals morts

A més de tot això, a Gepork us oferim tot el que necessiteu per a les vostres explotacions ramaderes. Consulteu tots els productes específics per a mosques a la nostra botiga online shop.gepork.es.

 

Codi Swift (obligatori)