Reduint la petjada hídrica de l’activitat porcina

Si ens centrem en un únic recurs imprescindible, com l’aigua, ens trobem que el sector porcí ha aconseguit reduir la seva petjada hídrica per porc produït en 167 m³, el que suposa una millora de prop del 30%. En total, la quantitat d’aigua utilitzada és de 5.950 litres, dels quals només el 8% corresponen a aigua potable.

Entre 1990 i 2020 la petjada hídrica relativa a la producció en granja s’ha reduït en un 28%; i entre 2010 i 2020 al voltant d’un 14%. Així mateix, diversos estudis preveuen una disminució de l’ús d’aigua en un altre 10% addicional en 2030 i, de cara al futur, sostenen que és possible arribar a reduir la petjada hídrica a més d’un 20% millorant els rendiments en granja: productivitat, ritmes de creixement i eficiència en l’ús d’aigua i del pinso; i en més d’un 32% si en la formulació dels pinsos s’incorporen les restriccions de la petjada hídrica de les matèries primeres.

En tot cas, en el camí cap a un impacte climàtic neutre, l’objectiu és que la petjada hídrica del sector porcí sigui un 40% menor en 2050 respecte a 2020.

Per aconseguir-ho el sector treballa en nombrosos projectes i tecnologies de millora orientats a aconseguir aquesta menor petjada hídrica possible: optimització del consum de pinso per porc; optimització de l’eficiència en la conversió pinso / carn; optimització dels índexs de reproducció, transició i engreix; consecució d’un òptim equilibri en la dieta proteica de la ramaderia; optimització del benestar animal i de la seva sanitat i comoditat; optimització d’instal·lacions, equips i qualitat de l’aigua, així com de sistemes de neteja, refrigeració i similars; minimització del contingut de nitrogen de purins i fems; optimització de la recuperació d’aigua procedent de pluvials i abocaments.

La clara reducció de les emissions GEI, el consum responsable d’aigua i l’eficiència energètica en el sector porcí són tres exemples que el sector porcí treballa a consciència per arribar a un impacte climàtic neutre en 2050. La conscienciació i el compromís de tots els professionals del sector porcí de capa blanca espanyol amb la sostenibilitat és ferma. Però també hem de tenir en compte que aquest nivell d’exigència no pot portar-nos a oblidar el que el sector fa en aquesta matèria, estem entre els països més avançats del món en la protecció de l’entorn i això és també de merescut reconeixement.

 

Article original

Codi Swift (obligatori)