Sector porcí: retallant la bretxa de gènere a Espanya

El sector porcí de capa blanca espanyol és un dels millors posicionats i preparats per contribuir a la reducció la bretxa de gènere a Espanya, tant per la seva envergadura econòmica i social, com per la seva capacitat d’adaptació i a tot tipus d’escenaris.

Pel que fa a la seva envergadura econòmica i social, el sector porcí de capa blanca opera en totes les regions espanyoles i proporciona feina a més de 427.000 de milers de pobles de la nostra geografia i molt especialment en els municipis rurals de menys de 5.000 habitants . El 25% d’aquest nombre de llocs de treball, prop de 107.000, la qual ocupen dones, el que posa de manifest la importància d’aquest col·lectiu per a l’activitat porcina.

Per la seva banda, l’ocupació directa femení total del sector porcí arriba al voltant de les 65.000 treballadores: 31.450 en la producció primària (un 39% de l’ocupació total); 30.926 llocs de treball en indústries càrnies (un 45% del total); i 2.620 llocs de treball a cooperatives i empreses integradores de porcí (un 46% de total).

A més, és important tenir en compte que prop de 30.000 dones del sector porcí treballen en municipis de menys de 5.000 habitants pel que la seva dedicació és garantia de futur per al sector primari i per a les zones rurals de l”Espanya buidada’, a les que doten de vida i dinamisme.

Pel que fa al segon punt, la capacitat d’adaptació, tenim la prova en els últims mesos, en què el sector s’ha adaptat de forma excepcional a l’impacte de la pandèmia provocada per la COVID-19, mantingut el seu procés de creixement tot i les circumstàncies.

Tot això dóna compte de l’important paper del sector porcí per a la posada en pràctica d’iniciatives i projectes destinats a lluitar contra la bretxa de gènere com la potenciació de l’associacionisme i la representativitat del col·lectiu femení en el medi rural en què opera el sector porcí, així com projectes destinats a impulsar la presència femenina en els òrgans de representació, decisió i gestió del sector i del medi rural.

Així mateix, el sector treballa en iniciatives destinades a suprimir les barreres entre gèneres en temes com la conciliació, corresponsabilitat, igualtat d’oportunitats, serveis socials assistencials, etc.

A més, dedica importants recursos a programes de formació, qualificació i especialització de dones en les diferents àrees d’activitat del sector porcí integrants de la cadena alimentària sectorial, amb especial atenció a la formació i especialització de dones joves del medi rural en què opera; i col·labora en projectes d’incorporació de dones joves a iniciatives d’emprenedoria relacionades amb l’activitat del sector porcí.

Amb tot, cal seguir donant visibilitat a la feina que realitzen i seguir impulsant la seva incorporació als òrgans de decisió i representació, tant en l’àmbit de la producció com en l’industrial agroalimentari o el corporatiu i és fonamental seguir promovent totes aquestes iniciatives per acabar per eliminar les barreres que dificulten la reducció de la bretxa de gènere.

A la foto, la Sara, cuidant de granja de Gepork.

 

Article original

Codi Swift (obligatori)