Avantatges de la Inseminació Artificial en granges
Genética porcina

L’exercici reproductiu és la principal preocupació dels porcicultors, ja que l’estabilitat econòmica de la seva empresa depèn de la producció de garrins (que es troba afectada per l’índex de fertilitat i el nombre de garrins nascuts).

La necessitat d’optimitzar la producció i la de millorar la qualitat del producte final ha impulsat la recerca en el camp reproductiu, per tal de reduir els costos de producció.

Tècniques com la inseminació artificial generen beneficis en el millorament genètic, el que permet al productor obtenir canals d’òptima qualitat i millorar els paràmetres productius i reproductius (com el percentatge de fertilitat, el nombre de garrins nascuts, etc.).

El fet d’aconseguir una reducció en el nombre d’espermatozoides per dosi i fer més eficient l’ús del semen pot generar un major nombre de dosis obtingudes per mascle i, per tant, una rebaixa considerable dels costos.

Sempre s’ha de tenir en compte que l’objectiu principal ha de ser durs suficients espermatozoides a la unió úter-Tubal per establir a l’istme de l’oviducte una reserva adequada d’espermatozoides funcionals.

La inseminació artificial (IA) representa un dels avenços científics més destacats en el desenvolupament agroindustrial. Té grans avantatges per al sector porcí. Ha permès incrementar els nivells de producció mitjançant un acompliment i rendiment reproductiu en què la taxa de concepció arriba fins al 100%. La pràctica adequada de la IA, realitzada en el moment òptim de zel de la femella té avantatges per a una alta taxa de parts i major número de la ventrada.

A Gepork disposem a varis centros d’Inseminació artificial i dosis de semen porcines de gran qualitat per facilitat i agilitzar el procés d’inseminació. Més informació

Com a avantatges reproductius la Inseminació Artificial redueix la taxa de mortinats. Aquesta taxa sol ser significativament més baixa en comparació de la munta natural. També té impacte positiu sobre la reducció de la mortalitat abans del deslletament. A més, l’alt valor genètic de les dosis seminals és una garantia del naixement d’un garrí amb alt potencial productiu. El semen pot provenir de reproductors que s’adquireixen d’empreses especialitzades, abaratint els costos en compres de reproductors, manteniment i instal·lacions. Però també repercuteix positivament en l’eficiència de la producció porcina. És a dir, que sota un ambient adequat, en transmetre aquest potencial genètic als garrins les granges obtindran millores en la composició, pes i característiques generals de la canal.

Altres avantatges tenen a veure amb el maneig. Diferents estudis demostren que amb la Inseminació artificial es redueixen el temps consumit en l’aparellament per truja. Vol dir que quan les granges practiquen la IA obtenen un estalvi de temps en activitats del personal. Hi haurà una menor quantitat de temps invertida en aquestes tasques i millorarà la gestió de personal. A la pràctica, el personal podrà realitzar altres activitats relacionades que tenen incidència en els resultats productius. Per exemple, el maneig o control del zel de les truges, el procés d’alimentació o el control de factors que poden afectar el confort dels animals.

Consulteu més informació

Article original 1

Article original 2

Codi Swift (obligatori)