Com millorar el benestar dels nostres porcs? – les 3 S: Substituir, suprimir, suavitzar

El concepte de les 3 S fa referència a Substituir, pràctiques doloroses per altres menys doloroses; Suprimir pràctiques doloroses i suavitzar o mitigar el dolor amb analgèsics i anestèsics en els casos en què no es pot posar en pràctiques els procediments anteriors.

Substituir

La substitució implica reemplaçar tots aquells procediments que causen dolor, per altres que no ho causin.

Dins dels més importants es troben:

-immunocastració
-injecció intradèrmica
-immunocastració

Aquesta tècnica implica el reemplaçament de la castració quirúrgica per la castració immunològica.

En el porc, el desenvolupament i funció dels testicles és controlada pel factor alliberador de gonadotropines (GnRH), aquest desencadena l’alliberament de l’hormona luteïnitzant (LH) i de l’hormona fol·licle estimulant (FSH) de la glàndula pituïtària. Aquestes últimes són les encarregades de regular la secreció d’esteroides testiculars, incloent-hi testosterona i androsterona.

La immunocastració indueix la producció d’anticossos contra la GnRH inhibint, per tant, la funció dels testicles i per tant:

Disminueix la producció de testosterona.
Disminueixen els comportaments de muntes i agressivitat
L’olor sexual dels animals tractats es redueix a nivells imperceptibles
Aquesta tecnologia té com a avantatge eliminar la cirurgia i per tant, evitar el dolor agut generat per la castració quirúrgica.

Un altre avantatge és que produeix millores en els resultats productius i en la qualitat de la canal.

Vacunació sense agulles

La vacunació amb agulla es pot classificar com un procediment que genera un trencament de teixit tissular activant nociceptors que generen una resposta dolorosa.

La substitució de les agulles per l’aplicació intradèrmica permet evitar el dolor generat per les punxades i possibles abscessos generats per les puntes trencades d’agulles o dolents procediments de vacunació, com pot ser la reutilització d’agulles i contaminació d’aquestes.

La vacunació sense agulla es considera un mètode que contribueix al benestar animal i s’ha comprovat genera menor percepció del dolor i estrès agut, demostrat per una disminució en:

-vocalitzacions (freqüència i intensitat a l’hora de l’aplicació),
-disminució dels decibels
-expressions facials de dolor.

Suprimir

Suprimir es refereix a suprimir les pràctiques que puguin resultar doloroses.

El dolor pot definir-se com una experiència sensorial i emocional desagradable associada a dany tissular real o potencial que comporta canvis fisiològics i de comportament (De la Cruz, A. 2020).

El porc canvia el seu comportament en presentar dolor pot mostrar-se apàtic, no respondre a estímuls de l’entorn, reduir el consum d’aliment, entre d’altres.

Cal tenir en compte que es tracta d’un procés fisiopatològic complex, compost pels processos de transducció, conducció, transmissió, modulació, percepció i modulació.

Com a primer pas es genera la transducció, que és el procés que té lloc en els receptors del dolor i consisteix en la transformació de l’estímul nociu (que pot ser mecànic, químic o tèrmic) en una senyal nerviosa. Aquesta senyal nerviosa es transmet des dels nociceptors fins al sistema nerviós central.

El pas següent és la modulació de la intensitat del senyal nerviosa i, per tant, de la intensitat de dolor, a causa, sobretot, a l’acció del sistema analgèsic endogen.

La percepció és el procés final, duta a terme en l’encèfal i dóna lloc a l’experiència subjectiva de naturalesa desagradable a la qual, precisament s’anomena dolor => aspecte afectiu o emocional del dolor (Manteca, 2009).

 

Suavitzar

Finalment, pel que fa a suavitzar ens referim a suavitzar o mitigar el dolor amb analgèsics i anestèsics en els casos en què no es pot posar en pràctiques els procediments anteriors.

 

 

 

Consultar articles originales:

Article 1

Article 2

Codi Swift (obligatori)