La indústria carnia lidera el sector agroalimentari de Catalunya

La indústria càrnia és el principal sector agroalimentari de Catalunya amb un volum de negoci de 8.452 milions d’euros i proporciona ocupació a 33.816 persones. Catalunya exporta el 51% en volum i el 49% en valor del total de la carn exportada per Espanya. Aquestes dades avalen l’enorme professionalització del sector que ha aconseguit assolir uns estàndards de benestar, salut animal, qualitat de la producció i eficiència molt elevats, els quals són lloats a tot el món.

El sector carni català va registrar el 2020 unes vendes de 4.592 milions d’euros, un 13,90% més que el 2019. Malgrat la pandèmia, la producció càrnia a Catalunya va créixer un 5% fins a aconseguir la xifra de 2.519.179 tones sortides dels escorxadors catalans. En volum, l’increment de les exportacions de carn ha estat d’11,68%, amb 1.851.339 tones aportant un saldo positiu a la balança comercial catalana de més de 1800%, segons Prodeca.

Importància del sector porcí català i espanyol

Catalunya va produir l’any 2020 més de 2,5 milions de tones de carn de totes les espècies: boví, oví, cabrum, porcí, equí, aus i conills. Entre les diferents espècies destaca el porcí, que representa el 80% total de la producció, el 66,18% del valor d’exportació del sector carni i el 26,58% del valor total de les exportacions. El sector porcí a Catalunya se situa com a segon productor d’Europa i el desè productor de carn de porcí del món. Darrere el sector porcí hi ha l’avícola: el 2020 es van sacrificar 190 milions de caps d’aviram, que van ser 355.000.000 kg. Catalunya és la segona comunitat autònoma després d’Andalusia en tones, i la primera en caps si afegim les guatlles, perdius i ànecs.

Segons dades d’INTEPORC, el sector porcí espanyol genera treball a més de 420.000 persones (ramaders, veterinaris, transportistes, treballadors de la indústria i distribució…). D’aquests, 155.000 corresponen a ocupació directa, 172.000 a ocupació indirecta i 96.000 a ocupació induïda. L’ocupació directa del sector porcí, que suposa gairebé el 12% de tota la ocupació que genera l’agroalimentació a l’Estat Espanyol, es reparteix entre el sector primari (52%) cooperatives i empreses integradores (4%) i indústries càrnies (44%).

Consultar notícia original: https://www.porcat.org/ca/noticies/la-ind-stria-carnia-lidera-el-sector-agroalimentari-de-catalunya_2944/

Codi Swift (obligatori)