L’Oficina de Fertilització crea un nou apartat de tractaments per a la gestió de les dejeccions ramaderes

La web de l’Oficina de Fertilització posa a disposició dels usuaris un nou apartat de “Tractaments” on hi ha tota la informació sobre el tractament de les dejeccions ramaderes, és a dir, tots aquells materials residuals excretats pel bestiar o barreges d’aquests amb el llit i altres materials. L’objectiu del nou apartat és facilitar a l’usuari la cerca d’informació sobre els tractaments per la gestió d’aquestes dejeccions en una explotació.

Aquesta nova pestanya es troba al menú de la part superior de l’Oficina de Fertilització. En primer lloc, conté una breu explicació sobre la gestió de les dejeccions ramaderes. Tot seguit, hi ha els següents apartats:

– Tractaments consolidats: En aquesta pestanya s’hi localitza tota la informació sobre aquells tractaments que han estat contrastats en condicions de camp i que són viables en l’àmbit tècnic, econòmic i ambiental. Els tractaments que hi ha són la separació sòlid-líquid, el compostatge, l’assecatge solar, la digestió anaeròbia, la nitrificació-desnitrificació i la desorció (stripping). Dins de cada un d’aquests tractaments, s’explica el seu fonament científic-tècnic, la implementació, l’eficiència del tractament, l’ús agronòmic, les emissions que genera i els costos.

També hi ha informació sobre els tractaments emergents consolidats, optimitzats i avaluats, la descripció dels tractaments aplicables en el marc agrari i un seguiment dels tractaments consolidats.

– Tractaments emergents: Conté noves propostes de tecnologia de tractament, que es fonamenten en nous conceptes o bé, consisteixen a fer millores substancials als processos ja existents. De totes elles s’explica l’objectiu, els avantatges i els inconvenients.

– Fitxes tractaments consolidats: En aquest apartat es posen a l’abast les fitxes i la documentació dels tractaments consolidats.

– Grup d’experts de tractament de dejeccions ramaderes (GETDR): Presenta el grup d’experts de tractament de dejeccions ramaderes i s’explica la seva funció.

– Costos en tractaments consolidats: Explica les limitacions que s’han de tenir en compte a l’hora de triar el sistema de tractament de les dejeccions, i hi ha diferents exemples de costos.

– Emissions: Amb informació sobre els diferents tipus de tractaments de les emissions.

Finalment, el nou apartat de “Tractaments” ofereix enllaços directes a documents o pàgines web que poden ser d’interès per a l’usuari.

L’Oficina de Fertilització i tractament de les dejeccions ramaderes és un instrument que posa a disposició del sector agrícola i ramader la informació i eines necessàries per a millorar la gestió de tots els productes amb valor fertilitzant que tenen com a destí final el sòl agrícola.

Font: RuralCat

Codi Swift (obligatori)