FERTIECO. Implementació del compostatge hipertermòfil per a l’obtenció de fertilitzant de cultiu ecològic a partir de la fracció sòlida de purí porcí

L’objectiu principal de la proposta és optimitzar la tecnologia de compostatge per a higienitzar i estabilitzar la fracció sòlida de purí porcí, així com també la del seu digestat, sota condicions hipertermòfiles i aconseguir obtenir un biofertilitzant amb baix contingut en fàrmacs d’ús veterinari i gens de resistència, que presenti una bona qualitat agronòmica i sigui apte per a la seva aplicació en cultius ecològics.

 

Participants

Agropecuària Catalana SCCL (AGROCAT), Grup Gepork SA, Selección Batallé SA, Embotits Salgot SA, Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit SCCL, Fundació Universitària Balmes (Universitat de Vic-Universitat central de Catalunya), Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA), Fervosa, INNOVACC

 

Pressupost

246.506,90€

 

Ajut

199.996,15 €

 

 

 

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2022

Codi Swift (obligatori)