Ref 1275

Pietrain

Mitjançant una selecció personalitzada en el lloc d’origen (Alemania) Gepork selecciona els millors sementals que importa al seu centre.
Aquesta raça dóna el major percentatge de carn magre en la canal, conformació excepcional que garanteix la canal més rentable, molt bona qualitat de canal (alt contingut magre i baix índex de greix), òptim percentatge de peces nobles, molt bon índex de conversió i un alt creixement

A més, Gepork té a la seva disposició altres línies de mascle Pietrain (Pietrain Batallé, Pietrain PIC Profit PLUS)

Si és client pot fer una comanda directament des del sistema CIA, si no
és client i desitja més informació, contacta amb nosaltres.

Codi Swift (obligatori)