Maxipig

Les baixes taxes de parts provoquen increments de costos en la producció porcina. La gestió de la producció porcina i els programes d’inseminació artificial permeten taxes mtijanes de fertilitat per sobre del 90%. Per aconseguir aquests nivells de forma constant, el semen ha d’estar en condicions òptimes en el moment de la inseminació.

maXipig és un sistema patentat d’activació de llum de semen, aplicant un patró específic de llum basada en llum LED vermella en una cambra refrigerada per aire. El tractament s’aplica abans d’utilitzar les dosis de semen per a la inseminació aritificial durant un període de 30 minuts. La capacitat de la maXipig és per a 25 dosis, ja sigui en format ampolla, tub o blíster.

Màxim rendiment

Amb el tractament, els paràmetres de motilitat de l’esperma augmenten considerablement i les taxes de part s’incrementen des de l’1% fins a l’11% addicional mentres que la mida de la camada augmenta fins a 1,4 punts, com es pot observar en les proves realitzades en granges de més de 10.000 truges.

Principals beneficis:

  • Millora la taxa de parts.
  • Millora la mida de la camada.
  • Incrementa la viabilitat i la fertilitat de l’esperma.
  • Incrementa la longevitat de l’esperma.