Optimització de l’engreix de porcí: alimentació i qualitat del producte
Testage cerdos Testatge porcs - Gepork

Gepork sempre ha buscat l’excel·lència en totes les activitats que porta a terme. Per complir amb aquest objectiu, des de fa més de deu anys que l’empresa està realitzant testatges de porcs al centre de recerca IRTA de Monells.

L’any 2015 va sorgir l’oportunitat de realitzar el projecte “Optimització de l’engreix de porcí: alimentació i qualitat del producte”, portat a terme gràcies al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i la Generalitat de Catalunya qui va aprovar uns ajuts destinats a la Cooperació per a la Innovació: Grups Operatius de l’associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles.

Aquest projecte ens dóna l’oportunitat de participar com a líders en la recerca i millora de la qualitat porcina amb quatre altres grans empreses del sector.

Els resultats obtinguts en aquest projecte ens permetran modelitzar el creixement  de creuaments orientats a obtenir canals amb un alt percentatge de magre i també d’altres genotips orientats a produir carns de qualitat diferenciada. També s’analitzaran diferents característiques de qualitat de la carn.

Més informació de l’estudi:

RESUM

Els rendiments dels porcs d’engreix que es produeixen a Catalunya evolucionen, implicant canvis en els seus requeriments nutricionals. Per això, quatre empreses catalanes de selecció porcina van decidir portar a terme aquest projecte, en el qual s’abordarà la caracterització directa dels encreuaments produïts amb les línies pures que seleccionen. Les dades obtingudes amb el dispositiu experimental permetran modelitzar el creixement, deposició proteica i lipídica i el consum, per poder calcular requeriments nutritius específics per encreuament i sexe. Aquest treball es portarà a terme amb encreuaments orientats cap a obtenir canals amb un alt percentatge de magre, però també amb genotipus alternatius per a produir carn de qualitat diferenciada. En el cas d’aquestes genètiques s’analitzaran diferents característiques de qualitat de la carn.

OBJECTIUS

 • Desenvolupament de nous models de creixement, deposició de proteïna i de consum dels encreuaments actualment criats a Catalunya. Aquesta informació serà bàsica per poder aplicar una alimentació ajustada al potencial de tipus de porc.
 • Determinar el pes òptim de sacrifici per cadascun dels tipus genètics analitzats.
 • Estudiar la qualitat de la carn dels actuals encreuaments orientats a la producció de canals amb un alt percentatge de magre.
 • Valorar altres dietes i encreuaments, utilitzant noves genètiques alternatives amb un elevat contingut de greix intramuscular, com a opcions per a la producció de carn de porc diferenciada.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL PROJECTE

 • Gestionar la producció de sis lots de garrins, quatre de tipus “magre” i dos amb major percentatge de greix intramuscular.
 • Avaluació en el Centre d’Avaluació del Porcí de l’IRTA dels sis lots. Es controlarà l’evolució de la ingesta, el pes i la composició corporal dels animals de cada grup.
 • Sacrifici dels sis lots a escorxador comercial: mesura de les característiques de qualitat de canal, de la carn i presa de mostres.
 • Anàlisi de dades i caracterització de cada tipus genètic, a nivell de l’engreix i de les característiques de qualitat de canal i de carn.
 • Anàlisi de la quantitat i composició del greix intramuscular dels encreuaments alternatius, que tenen com a objectiu la producció de carn de qualitat diferenciada.
 • Creació d’una pàgina dintre de la web de l’ACBPS per a la difusió del projecte i dels resultats obtinguts.

RESULTATS ESPERATS I RECOMANACIONS PRÀCTIQUES

 • Els models obtinguts podran ser la base que per a què els nutreòlegs avaluïn les necessitats nutricionals dels porcs, en funció de tipus, sexe i edat o pes. Això permetrà aplicar una alimentació de precisió, millorant l’eficiència en la utilització de l’aliment, minimitzant també la contaminació derivada dels purins.
 • Avaluació del pes òptim al sacrifici per a cada tipus genètic, el que permetrà disposar d’informació

RESULTATS OBTINGUTS (ACTUALITZACIÓ)

Resultats estudi GEPORK

Més informació:

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en

Fons europeu testatge - Gepork Generalitat Testatge - Gepork

Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020)

Codi Swift (obligatori)